Valikko

Omatahto varmistaa, että tahtosi elämän myrskyissä toteutuu

Omantahdon puolesta

Rakkaus ei aina ole ikuista, terveys pettää, viimeistä tahtoa ei kuulla. Näissäkin tilanteista omasta tahdosta on syytä pitää kiinni.
Omatahto on HOK-Elannon Lakipalvelun luoma asiakirjapaketti, jolla varmistat, että tahtosi tulee kuulluksi. Aina.
Pakettiratkaisuna  säästät aikaa, vaivaa ja rahaa. Mitä jos laitettaisiin sinunkin asiasi ojennukseen?

Avioehtosopimus

Avioliiton päättyessä – joko avioeroon tai puolison kuolemaan – voi puolisoiden omaisuutta siirtyä avio-oikeuden nojalla puolisolta toiselle taikka kuolleen puolison perillisiltä eloon jääneelle puolisolle. Avioehtosopimuksella voivat puolisot yhdessä sulkea avio-oikeuden pois haluamassaan laajuudessa ja näin esimerkiksi varmistaa tietyn omaisuuden säilymisen itsellään tai suvussaan.

Omatahtopaketin hintaesimerkki

Avioehtosopimus

alk. 220 €
S-Etukortilla Bonus palkkiosta.

Pähkinänkuoressa

 • avioliiton solmimisen myötä puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen
 • avio-oikeuden käytännössä olennaisimpana sisältönä on vähemmän omistavan puolison oikeus saada varoja enemmän omistavalta avioliiton päättyessä
 • puolisot voivat poistaa avio-oikeuden avioehtosopimuksella, joka voidaan tehdä jo ennen avioliiton solmimista tai sen aikana
 • avioehtosopimus on tehtävä laissa säädetyssä määrämuodossa ja tulee voimaan, kun se on rekisteröity Digi- ja väestötietovirastossa.
>

Testamentti

Omaisuuden kohtalon omistajan kuoleman jälkeen määrittelee ensi kädessä laissa säädetty perimysjärjestys. Kaikissa tilanteissa tämä ei kuitenkaan vastaa omistajan tahtoa. Tämän tahdon toteuttaminen on kuitenkin mahdollista testamentilla, määräyksellä siitä, kenelle tai keiden kesken jaettavaksi testamentin tekijän omaisuus on hänen kuolemansa jälkeen menevä.

Testamentti ja avioehto ovat usein kokonaisuus

Testamentin lisäksi omaisuuden kohtaloon testamentin tekijän kuoleman jälkeen vaikuttaa myös mahdollisen puolison avio-oikeus, joten usein on testamenttia ja avioehtosopimusta tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena. Omaisuutta koskevien määräysten lisäksi testamentissa voidaan antaa ohjeita myös hautausjärjestelyistä tai haudanhoidosta.

Omatahtopaketin hintaesimerkki

Testamentti

alk. 220 €
S-Etukortilla Bonus palkkiosta.

Pähkinänkuoressa

 • määräys testamentintekijän omaisuudesta kuoleman varalta
 • tehtävä laissa säädetyssä määrämuodossa
 • saatetaan voimaan siten, että testamentinsaaja antaa testamentintekijän kuoltua testamentin todisteellisesti tiedoksi lakimääräisille perillisille
 • lakimääräisillä perillisillä on saatuaan testamentista tiedon mahdollisuus laissa säädetyin perustein vaatia oikeudessa testamentin julistamista pätemättömäksi – tämän vuoksi testamentti on aina laadittava huolella, jotta sitä eivät jää rasittamaan muoto- tai muut virheet
>

Edunvalvontavaltakirja

Tilanteeseen, jossa sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi kyky huolehtia omista taloudellisista tai muista asioista on heikentynyt, on aiemmin ollut vaikea luotettavasti varautua etukäteen.

Päätä kuka päättää puolestasi

Tilanteessa, jossa edunvalvojan määrääminen näiden asioiden hoitamiseksi osoittautuu välttämättömäksi, ei edunvalvottava itse yleensä enää kykene vaikuttamaan siihen, kenet edunvalvojaksi määrätään.

Nykyisin on mahdollista etukäteen edunvalvontavaltakirjalla määrätä tietty edunvalvontavaltuutettu hoitamaan valtakirjan antajan asioita, kun tämä ei enää itse siihen kykene. Sen lisäksi, että edunvalvontavaltakirjalla voidaan määrätä valtuutetun henkilöstä, voidaan siinä myös esimerkiksi määrätä monin eri tavoin siitä, millä tavoin valtuutetun on valtuuttajan omaisuutta hoidettava.

Omatahtopaketin hintaesimerkki

Edunvalvontavaltakirja yhdelle

alk. 220 €

Edunvalvontavaltakirja kahdelle

alk. 330 €
S-Etukortilla Bonus palkkiosta.

Pähkinänkuoressa

 • valtuutus sen varalta, että valtuuttaja ei sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi enää kykene huolehtimaan asioistaan
 • valtuuttaja määrää valtakirjassa sen, missä kaikissa asioissa valtuutettu on oikeutettu edustamaan valtuuttajaa
 • tehtävä laissa säädetyssä määrämuodossa
 • tulee voimaan, kun Digi- ja väestötietovirasto on sen vahvistanut
 • vahvistusta Digi- ja väestötietovirastosta voi pyytää, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan
>

Lahjakirjat

Kaikissa tilanteissa pelkkä omaisuudesta määrääminen testamentilla ei ole riittävää. Jo omistajan elinaikana voi olla tarpeen huolehtia omaisuuden päätymisestä oikeisiin käsiin. Myös esimerkiksi tulevaan perintöverotukseen varautuminen voi puoltaa omaisuuden siirtämistä lahjan tai kaupan muodossa omille perillisille osittain jo elinaikana.

Omatahtopaketin hintaesimerkki

Kiinteistön kauppa- tai lahjakirja 

alk. 440 €

Muu kauppa- tai lahjakirja

alk. 330 €
S-Etukortilla Bonus palkkiosta.

Pähkinänkuoressa

 • lahja tarkoittaa omaisuuden luovuttamista vastikkeetta ja kauppa taas rahavastiketta vastaan
 • useimmissa tapauksissa omaisuuden luovutuksesta on syytä laatia lahja- tai kauppakirja, mm. lahjoitusten kohdalla merkitystä on lahjakirjaan otettavalla määräyksellä siitä, onko lahja saajalleen ennakkoperintöä vai ei
 • joidenkin omaisuuslajien luovutukselle laissa säädetty määrämuoto edellyttää kirjallista lahja- tai kauppakirjaa
>

Näinkin voisi käydä. Tutustu Raunon, Ruffen ja Vienon tarinoihin.

Testamentti olisi pelastanut Vienon pianon

Vienon aika koitti. Vieno jätti jälkeensä surun ja kaipauksen lisäksi melkoisen pesänselvityksen. Hänen kolme lastaan ja avomiehensä kohtasivat yllättäviä ongelmia, koska Vieno ei tehnyt testamenttia.

Vienon ja Martin pitkä yhteinen taival tuntui vakaalta ja varmalta. He ajattelivat, ettei avioliiton solmimiseen tai testamentin tekoon ole tarvetta, kun nykyään on se avoliittolakikin.

Yhteinen koti oli Vienon nimissä, eikä Martti ilman testamenttia peri Vienon omaisuutta. Pahimmassa tapauksessa hän joutuu nyt kodittomaksi. Lasten kesken taas syntyy riitaa omaisuuden jaosta, myös kodin irtaimiston osalta. Testamentin tekemällä Vieno olisi voinut varmistaa pianon päätymisen kokonaisena yhdelle lapselle.

Testamentilla Vieno olisi varmistanut, että hänen tahtonsa tulee kuulluksi, kun hän ei ole sitä enää kertomassa.

>

Avioehto olisi säästänyt Ruffen hermoja

Tiina ja Kaitsu menivät naimisiin ruusunpunaiset lasit päässään suoraan koulun penkiltä. Kaikki vaikutti ihanalta ja tulevaisuus lupaavalta – ihan niin kuin kuuluikin. Eihän sitä nuoren rakkauden palossa tullut ajateltua, että yli 50 % avioliitoista päättyy eroon.  Ainakaan heille ei kävisi niin. Asiat eivät kuitenkaan menneet toivotusti. Mutkia tuli matkaan, ylämäet kävivät liian jyrkiksi ja alamäet turhan vauhdikkaiksi,  ja se rakkaus ei sitten kestänytkään kaikkea.
 
Avioehto olisi helpottanut muutenkin tuskaista eroa. Kuten yleensäkin myös Tiinalla ja Kaitsulla oli sinun rahat, minun rahat ja yhteiset rahat. Itse hankitut ja perityt.
 
Avioehdolla Tiina ja Kaitsu olisivat varmistaneet, että rakkauden mennessä ei mene kaikki muukin. Ja Ruffekaan ei kärsisi jatkuvasta eroahdistuksesta.

>

Edunvalvontavaltakirja olisi pitänyt Raunon asiat hallinnassa

Keskiluokkaisen perheen isä Rauno eli säntillistä elämää. Hoiti yrityksensä, vaimonsa, lapsensa ja lapsenlapsensa,  kuten rakastava isä tekee. Iso omakotitalo, kesämökki, loma-asunto Espanjassa, metsää Kainuussa ja ihan kohtuudella säästöjä. Kaikki Raunon nimissä.
 
Pikkuhiljaa kuvaan hiipi Alzheimer. Koska Rauno oli ollut elämänsä kunnossa, ei hän ollut varautunut – eikä kukaan muukaan hänen ympärillään – sairastumiseen  tai sen seurauksiin. Yllättävänkin pian Raunon toimintakyky heikkeni dramaattisesti. 
Nyt Raunon rahoista ja terveydenhoidosta vastaa vieras virkamies. Ajoissa tehdyn edunvalvontavaltakirjan ansiosta asioista päättävä olisi voinut olla rakas vaimo, lapsi tai nämä yhdessä.
 
Edunvalvontavaltakirjalla varmistat, että asioistasi huolehtii luotettu läheinen,
kun et siihen itse enää pysty.

>

Varaa aika tapaamiseen.

Lakitoimistomme näet alla olevasta vetovalikosta. Voit vaihtoehtoisesti täyttää alla olevan yhteydenottolomakkeen, niin soitamme sinulle.

-


Antamasi tiedot kerätään ja tallennetaan HOK-Elannon Lakipalvelun yhteydenottopyyntörekisteriin. Henkilötietojasi käytetään yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn ja asiakassuhteen hoitamiseen. Tietosuojaseloste.

Henkilötietojasi käytetään yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn ja asiakassuhteen hoitamiseen.

HOK-Elannon Lakipalvelu tarjoaa asiantuntijapalvelua erityisesti perhe- ja jäämistöoikeuden alalla. Lakipalvelu jatkaa HOK-Elannon Perunkirjoitustoimiston työtä, jonka historia ulottuu 1970-luvun lopulle saakka. Nykyinen HOK-Elannon Lakipalvelu tarjoaa asiakkailleen entistä laajemman palveluvalikoiman. 

hok-elannonlakipalvelu.fi